Hvordan vi arbejder


360_petrol-10

 

Vi anvender viden om brugeren til at udvikle løsninger på virksomhedens udfordringer

I UX Revolution brænder vi for brugerinddragelse. Altså at lytte til brugeren og anvende viden om brugerne til at skabe noget nyt. Grundpillen er evnen til at sætte sig ind i forskellige menneskers behov, lytte til behovet og omsætte disse til brugbare løsninger. Men det er virksomheden, der er centrum for brugerundersøgelsen. Det betyder, at vi lytter til kunden og derudfra arbejder med, hvordan vi gennem viden om brugerne kan få kundens budskab eller intentioner ud bedst muligt. På den måde skaber vi et brugerfokus på kundens præmisser.

 

Bryder grænser

I UX Revolution tør vi bryde grænser. For at drive en udvikling og skabe et nyt og bedre produkt, skal man både turde udfordre de gældende konventioner og sideløbende have en dyb forståelse for kunden. Det er netop vores tværfaglige tilgang, som gør os i stand til dette. Ved at kende det tekniske indhold samtidig med, at vi har en værktøjskasse fuld af redskaber inden for kommunikation, produktudvikling og design er det muligt at stille spørgsmålstegn ved produktet og dermed at skabe et endnu bedre produkt, som i højere grad møder brugerens behov.

 

Designer skræddersyede løsninger

Særligt for den måde, vi arbejder på, er at lære, hvordan brugeren tænker. Det kan fx være at tage på et AMU-kursus eller følge en kranførerlærlings arbejdsdag. På den måde arbejder vi hele tiden med at finde nye, sjove måder at indsamle viden på, som kan inspirere til nye idéer. Dermed også sagt, at vi ikke følger standardløsninger, men designer altid processen ud fra de behov, der er knyttet til den enkelte opgave.

 

Kommer helt i hus med løsningen

I et projektforløb laver vi et forarbejde, som danner grundlag for forståelsen for brugeren.
Det, der imidlertid gør os unikke, er, at vi tager processen det afgørende skridt videre og leverer et fysisk output. Det kan fx være et direkte indspark til et produkt eller en hjemmeside. Vi leverer dermed ikke en analyse med generelle anbefalinger, som ender med at ligge i skuffen og samle støv. Vi foreslår en konkret løsning og står også gerne for den konkrete udformning eller implementering.

 

Er en del af holdet

I UX Revolution bruger vi rigtig meget tid ude hos vores kunder. Vi kommer tæt på hinanden, og derfor er det ofte rigtig trist, når projektet er slut. Vores rolle er at være konsulenter, fordi vi er eksperterne, men det er også vigtigt for os at blive en del af holdet. Samarbejdet med kunden skal være et parløb, hvor vi tilfører en særlig faglig kompetence, og vi på den måde støtter kunden hele vejen igennem processen.